Rev. Fr. George Puthenparambu LLB

Rev. Fr. George Puthenparambu LLB

Vijayapuram Bishop’s House

P.B. 82,

Kottayam – 686 001