Rev. Fr. Rinoy Kachappilly OSJ

Rev. Fr. Rinoy Kachappilly OSJ

Asst. Parish Priest

St. Mary’s Church

Vadavathoor P.O.

Kottayam – 686 010