Rev. Fr. Varghese Kottakkattu

Rev. Fr. Varghese Kottakkattu

Vijayapuram Bishop’s House

P.B.No : 82

Kottayam – 686 001