Rev. Fr. Antony John Manapurath

Rev. Fr. Antony John Manapurath

C/o Vijayapuram Bishop’s House P.B. No.82, Kottayam – 686001