Rev. Fr. Augustine Pooppady OCD

Rev. Fr. Augustine Pooppady OCD

Good Shepherd Church

P.B.NO : 700

Kottayam – 686 001